Агроном

от 18 000 до 18 000 грн.

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

Вимоги:

 • Освіта за фахом, досвід роботи від 3 років

Умови роботи:

 • Ненормований робочий час.
 • Службовий автомобіль, мобільний зв’язок.
 • Забезпечення гуртожитком безоплатно, або часткова компенсація витрат на найм житла.

Обов’язки:

 • Здійснює організаційно-технологічне керівництво в галузі рослинництва.
 • З огляду на конкретні виробничі екологічні умови проводить роботу з упровадження й освоєння науково обґрунтованої системи землеробства та подальшої інтенсифікації рослинництва з метою збільшення виробництва і підвищення якості продукції рослинництва.
 • Організовує виконання заходів з підвищення врожайності сільськогосподарських угідь, родючості ґрунтів; раціонального використання робочої сили, сільськогосподарської техніки, правильного застосування органічних та мінеральних добрив, пестицидів, регуляторів росту рослин.
 • Проводить систематичне обстеження сільськогосподарських угідь належного підрозділу, визначає площі з ознаками дефіциту живлення, з зараженнями їх шкідниками і хворобами, слідкує за станом розвитку культур.
 • Проводить заходи по своєчасному усуненню чи корекції проблем розвитку культур шляхом внесення змін до технології вирощування культур.
 • Бере участь у розробленні технологічних карт сільськогосподарських культур.
 • Бере участь у розробленні річних та перспективних планів і завдань розвитку рослинництва і забезпечує їх виконання.
 • Визначає терміни та порядок проведення всіх сільськогосподарських робіт у рослинництві.
 • Веде технічну документацію, організовує ведення обліку і встановленої звітності.
 • Бере участь у проведенні атестації і раціоналізації робочих місць.
 • Контролює додержання робітниками правил охорони навколишнього природного середовища, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 • Організовує роботу з боротьби зі шкідниками, хворобами сільськогосподарських рослин і бур’янами.
 • Складає карту забур’яненості полів.
 • Забезпечує проведення комплексу профілактичних і винищувальних заходів із захисту сільськогосподарських рослин від шкідників, хвороб і бур’янів агротехнічними, хімічними, біологічними та іншими засобами.
 • Контролює додержання правил і вимог зберігання, транспортування та застосування пестицидів.
 • Визначає економічну ефективність заходів із захисту рослин.
 • Упроваджує обґрунтовану технологію і передовий досвід боротьби зі шкідниками, хворобами рослин і бур’янами з метою збільшення виробництва сільськогосподарської продукції та запобігання втратам урожаю.
 • Бере участь у впровадженні інтенсивної технології вирощування сільськогосподарських культур.
 • Забезпечує контроль за етнофітопатологічним станом насіннєвого і садивного матеріалу і проведенням робіт із захисту рослин.
 • Складає календарні (робочі) плани проведення комплексу заходів із захисту рослин і забезпечує їх виконання.
 • Вивчає потребу в матеріально-технічних засобах, спецодязі, засобах індивідуального захисту у разі роботи з пестицидами.
 • Організовує завезення, правильне зберігання і облік пестицидів, забезпечує раціональне використання засобів захисту рослин.
 • Проводить інструктаж робітників, які виконують роботи з отрутохімікатами, перевіряє наявність і справність інвентарю та спецодягу.
 • Бере участь у перевірці готовності до роботи сільськогосподарських машин, апаратури і інвентарю.
 • Систематично вивчає біологічні особливості вирощування культур, фітосанітарний стан посівів і насаджень з метою вжиття ефективних заходів із боротьби зі шкідниками, хворобами і бур’янами в конкретних умовах господарства підрозділу.
 • Бере участь у розробленні та впровадженні комплексної механізації і прогресивних форм організації праці на роботах, пов’язаних із захистом рослин.
 • Контролює додержання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 • Вчасно (не пізніше, як за дві доби до початку) повідомляє (письмово)міські, селищні, сільські ради про виконання робіт із застосуванням пестицидів та агрохімікатів.
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику

Вакансия опубликована 15 сентября 2016