АгрономВакансия в архиве

Уровень зарплаты
от 18 000 до 18 000 грн.
Город
Рава-Русская
Требуемый опыт работы
1–3 года

Вимоги:

 • Освіта за фахом, досвід роботи від 3 років

Умови роботи:

 • Ненормований робочий час.
 • Службовий автомобіль, мобільний зв’язок.
 • Забезпечення гуртожитком безоплатно, або часткова компенсація витрат на найм житла.

Обов’язки:

 • Здійснює організаційно-технологічне керівництво в галузі рослинництва.
 • З огляду на конкретні виробничі екологічні умови проводить роботу з упровадження й освоєння науково обґрунтованої системи землеробства та подальшої інтенсифікації рослинництва з метою збільшення виробництва і підвищення якості продукції рослинництва.
 • Організовує виконання заходів з підвищення врожайності сільськогосподарських угідь, родючості ґрунтів; раціонального використання робочої сили, сільськогосподарської техніки, правильного застосування органічних та мінеральних добрив, пестицидів, регуляторів росту рослин.
 • Проводить систематичне обстеження сільськогосподарських угідь належного підрозділу, визначає площі з ознаками дефіциту живлення, з зараженнями їх шкідниками і хворобами, слідкує за станом розвитку культур.
 • Проводить заходи по своєчасному усуненню чи корекції проблем розвитку культур шляхом внесення змін до технології вирощування культур.
 • Бере участь у розробленні технологічних карт сільськогосподарських культур.
 • Бере участь у розробленні річних та перспективних планів і завдань розвитку рослинництва і забезпечує їх виконання.
 • Визначає терміни та порядок проведення всіх сільськогосподарських робіт у рослинництві.
 • Веде технічну документацію, організовує ведення обліку і встановленої звітності.
 • Бере участь у проведенні атестації і раціоналізації робочих місць.
 • Контролює додержання робітниками правил охорони навколишнього природного середовища, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 • Організовує роботу з боротьби зі шкідниками, хворобами сільськогосподарських рослин і бур’янами.
 • Складає карту забур’яненості полів.
 • Забезпечує проведення комплексу профілактичних і винищувальних заходів із захисту сільськогосподарських рослин від шкідників, хвороб і бур’янів агротехнічними, хімічними, біологічними та іншими засобами.
 • Контролює додержання правил і вимог зберігання, транспортування та застосування пестицидів.
 • Визначає економічну ефективність заходів із захисту рослин.
 • Упроваджує обґрунтовану технологію і передовий досвід боротьби зі шкідниками, хворобами рослин і бур’янами з метою збільшення виробництва сільськогосподарської продукції та запобігання втратам урожаю.
 • Бере участь у впровадженні інтенсивної технології вирощування сільськогосподарських культур.
 • Забезпечує контроль за етнофітопатологічним станом насіннєвого і садивного матеріалу і проведенням робіт із захисту рослин.
 • Складає календарні (робочі) плани проведення комплексу заходів із захисту рослин і забезпечує їх виконання.
 • Вивчає потребу в матеріально-технічних засобах, спецодязі, засобах індивідуального захисту у разі роботи з пестицидами.
 • Організовує завезення, правильне зберігання і облік пестицидів, забезпечує раціональне використання засобів захисту рослин.
 • Проводить інструктаж робітників, які виконують роботи з отрутохімікатами, перевіряє наявність і справність інвентарю та спецодягу.
 • Бере участь у перевірці готовності до роботи сільськогосподарських машин, апаратури і інвентарю.
 • Систематично вивчає біологічні особливості вирощування культур, фітосанітарний стан посівів і насаджень з метою вжиття ефективних заходів із боротьби зі шкідниками, хворобами і бур’янами в конкретних умовах господарства підрозділу.
 • Бере участь у розробленні та впровадженні комплексної механізації і прогресивних форм організації праці на роботах, пов’язаних із захистом рослин.
 • Контролює додержання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 • Вчасно (не пізніше, як за дві доби до початку) повідомляє (письмово)міські, селищні, сільські ради про виконання робіт із застосуванням пестицидів та агрохімікатів.

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Дата публикации вакансии
Рекомендуем

Вакансия в архиве

Посмотрите другие вакансии из проф. областей